2008-10-20

ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕIΑ 2008 ΤΗΣ ΝΕΟΛΑIΑΣ ΥΠEΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΜΙΑΣ ΑΝΑΓEΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ

Το έτος 2008 σηματοδοτεί την πέμπτη Παγκόσμια Περιοδεία για την Μαίρη Σατλγουόρθ, πρόεδρο της Νεολαίας υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνώς (YHRI). Διάνυσε...

2008-09-07

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΕΩΝ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εκπρόσωποι νέων από 27 χώρες συναντήθηκαν πρόσφατα με πάνω από 1.000 υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θρησκευτικούς ηγέτες, κυβερνητικούς υπαλλήλους...

2008-08-15

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΡΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο του Κρις Μπάρστ του Πέρσιαν Μίρορ

Μια παγκόσμια καλλιτεχνική και εκπαιδευτική προσπάθεια, με τη μορφή διαγωνισμού τέχνης, έχει σχηματιστεί...

2008-03-28

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Tim Bowles και Jay Yarsiah κατά την παράδοση διάλεξης για τα ανθρωπινα δικαιώματα στη Λιβερία.

Η Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί ζωτικό στοιχείο της μετασυγκρουσιακής ανασυγκρότησης της Λιβερίας. Χωρίς τη γνώση των θεμελιωδών ελευθεριών,...

2008-03-26

30 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 30 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΤΡΕΝΟΥ

Ταξιδιώτες σε ελβετικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς μαθαίνουν τα δικαιώματά τους

Κάθε τέσσερα λεπτά άλλο ένα από τα τριάντα ανθρώπινα δικαιώματα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, αναμεταδίδονταν...