2006-07-11

ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2006 ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνώς ζωντανεύει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα παιδιά μιας θερινής κατασκήνωσης έξω από την πόλη της Πάντοβα.

Οι αντιπρόσωποι της Νεολαίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνώς έφθασαν αυτή την εβδομάδα στην Ιταλία τη πέμπτη χώρα που επισκέπτεται η Παγκόσμια Περιοδεία...

2006-07-10

ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2006 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Το Τμήμα του Βερολίνου, της Νεολαίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνώς γιόρτασε την ελευθερία του στο πλαίσιο του προγράμματος Παγκόσμια Περιοδεία...

2006-07-05

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Νεολαία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνώς ξεκίνησε την τρίτη Ετήσια Παγκόσμια Περιοδεία της αυτό το σαββατοκύριακο ως μέρος της εκστρατείας της...