Ο σκοπος μας

Σκοπός της Νεολαίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνώς είναι να διδάξει στους νέους τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και να τους εμπνεύσει να γίνουν πολύτιμοι υπερασπιστές της ανοχής και της ειρήνης.

Τα παιδιά είναι το μέλλον. Θα πρέπει να γνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να γνωρίζουν ότι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους συνομηλίκους τους. Καθώς αποκτούν τη γνώση και γίνονται ενεργά σε αυτόν τον αγώνα, το μήνυμα ταξιδεύει παντού, και κάποια μέρα τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι ένα γεγονός, κι όχι μόνο ένα ιδεαλιστικό όνειρο.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πρότεινε ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει «να διαδίδεται, να παρουσιάζεται, να διαβάζεται και να εξηγείται κυρίως στα σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς διάκριση ως προς το πολιτικό καθεστώς της χώρας ή της περιοχής» (Ηνωμένα Έθνη, 1948).

Η αποστολή της Νεολαίας υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνώς είναι να προωθήσει αυτό το σκοπό με απλά αλλά αποτελεσματικά, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά υλικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη νεολαία, τους εκπαιδευτικούς, τους αξιωματούχους – τον καθένα.

«Είμαστε εδώ διότι γνωρίζουμε ότι η μόρφωση είναι το κλειδί για το ξεκλείδωμα του κλουβιού της ανθρώπινης δυστυχίας, το κλειδί για την πραγμάτωση των δυνατοτήτων του κάθε ανθρώπου, το κλειδί για το άνοιγμα ενός μέλλοντος ελευθερίας και ελπίδας. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια δεκαετία που πρέπει να μεταφραστεί η ελπίδα σε πραγματικότητα». − Κόφι Ανάν, Πρώην Γενικός Γραμματέας, Ηνωμένα Έθνη