ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 28

Ένας ∆ίκαιος και Ελεύθερος κόσµος

Όλοι έχουν το δικαίωµα να επικρατεί µια κοινωνική και διεθνής τάξη µέσα στην οποία τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να µπορούν να πραγµατώνονται σε όλη τους την έκταση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ