ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟI ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑΣ

Τα έργα τέχνης που κερδίζουν απεικονίζουν το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώνουν τους ανθρώπους όλων των πολιτισμών.
Η Νεολαία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνώς ξεκίνησε μια παγκόσμια κίνηση για έναν διαγωνισμό έκθεσης. Η ανταπόκριση στην πρόσκληση υποβολής εκθέσεων που περιγράφουν τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα ήταν μεγάλη και ενθουσιώδης και τράβηξε την προσοχή στον οργανισμό μας με στόχο έναν κόσμο συνεργασίας και ειρήνης μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι τοπικοί, περιφερειακοί ή διεθνείς διαγωνισμοί είναι πολύ αποτελεσματικές δραστηριότητες για να κάνουν τους νέους να ασχοληθούν και να μάθουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι σελίδες που ακολουθούν περιγράφουν αναλυτικά τα βήματα για τη διεξαγωγή ή συμμετοχή σε τρεις διαφορετικούς τύπους διαγωνισμών: