ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 17

Δικαίωμα στη ιδιοκτησία

1. Κάθε άτοµο, µόνο του ή µε άλλους µαζί, έχει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας.

2. Κανείς δεν µπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ