ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 15

Δικαίωµα στην Ιθαγένεια

1. Καθένας έχει το δικαίωµα σε µια ιθαγένεια.

2. Κανένας δεν µπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του, ούτε το δικαίωµα να αλλάξει ιθαγένεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ