ΟΧΙ ΑΔΙΚΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 9

Όχι στην Άδικη Κράτηση

Κανείς δεν µπορεί να συλλαµβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ