ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΙ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 1

Είµαστε Όλοι Γεννηµένοι Ελεύθεροι και Ίσοι

Όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι και ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατά τους. Είναι προικισµένοι µε λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε πνεύµα αδελφοσύνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ