ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 27

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να απολαμβάνει τις καλές τέχνες και να µετέχει στην επιστηµονική πρόοδο και τα οφέλη της.

2. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συµφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστηµονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική δημιουργία του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ