ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟΠΟ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 14

Το ∆ικαίωµα στο να Αναζητάς Ασφαλή Τόπο να Ζήσεις

1. Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.

2. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγµατικό αδίκηµα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ