ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 29

Υπευθυνότητα

1. Ο καθένας έχει υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, µέσα στα πλαίσια του οποίου και µόνο, είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

2. Στην άσκηση των δικαιωµάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του, καθένας υπόκειται µόνο σ’ εκείνους τους περιορισµούς που ορίζονται από τους νόµους, µε αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασµός των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων και να ικανοποιούνται οι δίκαιες προϋποθέσεις της ηθικής, της δηµόσιας τάξης και της γενικής ευημερίας σε µια δηµοκρατική κοινωνία.

3. Τα δικαιώµατα αυτά και οι ελευθερίες δεν θα µπορούν, σε καµία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ