ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 16

Γάµος και Οικογένεια

1. Από τη στιγµή που θα φθάσουν σε ηλικία γάµου, ο άνδρας και η γυναίκα, έχουν το δικαίωµα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια, χωρίς κανένα περιορισµό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώµατα ως προς το γάµο, κατά τη διάρκεια του γάµου και κατά τη διάλυσή του.

2. Γάµος δεν µπορεί να συναφθεί παρά µόνο µε ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των µελλονύµφων.

3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωµα να την προστατεύει η κοινωνία και το κράτος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ