7η Ετήσια Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2010

7η Ετήσια Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2010, Γενεύη, Ελβετία

Η Ετήσια Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επιχορηγήθηκε από το πρόγραμμα Νεολαία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνώς και ακολουθεί την περήφανη παράδοσή μας, να ενώσει τους νέους από όλο τον κόσμο για να μοιραστούν, να ενθαρρύνoυν και να διαδώσουν την παγκόσμια ειρήνη και ανεκτικότητα.

Η 14η Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Διάσκεψη Κορυφής που απαιτούν Βίζα από τις Ελβετικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: genevasummit2010@gmail.com