ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 2006 ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνώς ζωντανεύει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα παιδιά μιας θερινής κατασκήνωσης έξω από την πόλη της Πάντοβα.
Οι αντιπρόσωποι της Νεολαίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνώς έφθασαν αυτή την εβδομάδα στην Ιταλία τη πέμπτη χώρα που επισκέπτεται η Παγκόσμια Περιοδεία του 2006. Εδώ η ομάδα έκανε πρεμιέρα με τις ανακοινώσεις κοινής ωφέλειας προωθώντας το ενδέκατο και δωδέκατο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: το δικαίωμα να θεωρείσαι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Σε συνδυασμό με την Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς, η ομάδα έχει δημιουργήσει τριάντα σύντομες ανακοινώσεις κοινής ωφέλειας (PSA), που το καθένα από αυτά απεικονίζει ένα από τα 30 άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με μουσική και εικόνες που επικοινωνούν σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, τα σποτ αυτά δείχνουν πόσο τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν ζωτικό μέρος της ζωής του καθενός μας.